Vũ Đoàn DK biểu diễn tại Sygenta Nha Trang

Vũ Đoàn DK biểu diễn Trống led chạy logo trên mang hình LED tại sự kiện nội bộ công ty Team Building Sygenta Nha Trang 

Binh đoàn nữ đón BOD vị lãnh đạo của Syngenta. Cùng thực hiện khoảnh khắc phất cờ chiến thắng. 

Hình ảnh chuẩn bị trước khi đêm sự kiện diễn ra

Contact Me on Zalo